Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
22/06/2022 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
22/06/2022 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/06/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2079
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
14322
Αριθμός Απόφασης:
πραξη ΔΣ 20/14-06-2022 Θ 46
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ, Δ/ΝΤΗΣ ΝΟΣ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παρατηρήσεις

1)ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΓΝΗΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑΠΑΡΑΔΟΤΑ Η ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΝΤΟΣ 3 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

2)ΣΤΗΝ ΠΡΣΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΡΣΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (ΠΧ ΚΩΔ 5382HDD)ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ (ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ).

3)ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΑΛΛΙΩΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ.

4)Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.

Υπό Προμήθεια Είδη