Διαγωνισμός

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
20/06/2022 13:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
20/06/2022 13:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
30/06/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 4.500,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2075
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
7123.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
22REQ010772186
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
ΩΥΝΓ4690ΒΒ-4ΞΗ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
14114
Αριθμός Απόφασης:
20/14-6-2022 (ΘΕΜΑ έκτακτο 11ο)
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτικά οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν:
1. Φορολογική Ενημερότητα.
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα.
3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.
Η προσφορά να σταλεί ΚΑΙ σε έντυπη μορφή μέχρι την προηγούμενη της λήξης του διαγωνισμού.

Κωδικοί CPV

  • (48761000-0): Πακέτα λογισμικού αντιιικής προστασίας

Υπό Προμήθεια Είδη