Διαγωνισμός

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/05/2022 11:05
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/05/2022 11:05
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/05/2022 12:30
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2008
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1293
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
10814
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ:15/11-5-2022 Θ:28
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπό Προμήθεια Είδη