Διαγωνισμός

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΓΙΛΕΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΓΙΛΕΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/05/2022 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/05/2022 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
16/05/2022 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1998
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
10577
Αριθμός Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ 11/6-4-2022 Θ.43
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΤΕΠ

Παρατηρήσεις

ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΑΛΛΙΩΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ

 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη