Διαγωνισμός

Κατάθεση προσφορών για προμήθεια ενός λέβητα πετρελαίου, ενός καυστήρα, ενός δοχείου διαστολής και ενός κυκλοφορητή νερού.

Για να υποβάλλετε προσφορά, πρέπει να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε, πατήστε εδώ.

Τίτλος - Περιγραφή:
Κατάθεση προσφορών για προμήθεια ενός λέβητα πετρελαίου, ενός καυστήρα, ενός δοχείου διαστολής και ενός κυκλοφορητή νερού.
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ενεργός
Δημοσίευση:
16/11/2021 12:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
16/11/2021 12:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
02/12/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 3.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1781
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1439.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
21REQ009082560 2021-08-17
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
ΨΨΗΙ4690ΒΒ-85Φ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
25478
Αριθμός Απόφασης:
29/4-8-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παρατηρήσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ:

1)ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

2) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

3) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Κωδικοί CPV

  • (44621221-4): Μέρη λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

Υπό Προμήθεια Είδη