Διαγωνισμός

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ"

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ"
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/11/2021 10:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/11/2021 10:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
25/11/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 6.829,80 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1777
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
21REQ009240691
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
6ΙΕ34690ΒΒ-ΡΜΙ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
25005
Αριθμός Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ 30/26-8-2021(ΘΕΜΑ 23ο)
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτικά οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν:

1. Φορολογική Ενημερότητα.

2. Ασφαλιστική Ενημερότητα.

3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.

Κωδικοί CPV

  • (33157000-5): Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής

Υπό Προμήθεια Είδη