Διαγωνισμός

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ"

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ"
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/11/2021 10:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/11/2021 10:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
26/11/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 17.934,74 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1776
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1381, 1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
21REQ008930598
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
Ω56Ξ4690ΒΒ-Δ77 Ψ9ΞΘ4690ΒΒ-ΥΚΓ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
25006
Αριθμός Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ 21/9-6-2021(ΕΚΤΑΚΤΟ 9)
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτικά οι προμηθευτές  θα πρέπει να υποβάλλουν :

1. Φορολογική Ενημερότητα.

2. Ασφαλιστική Ενημερότητα.

3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.

Κωδικοί CPV

  • (24455000-8): Απολυμαντικά

Υπό Προμήθεια Είδη